Forside Kontakt
Maintech

Service Management

Service Management

Indenfor Service Management er der store besparelser at opnå, ved at udnytte en optimal udnyttelse af ressourcer i form af mandskab og materiel.

Vores løsninger kan være grundlaget for at planlægge optimalt og udnytte ressourcerne så virksomheden kan forbedre til konkurrenceevne, reducere omkostningerne og forbedre indtjeningen.

Den tekniske historik der opbygges i løsningen kan udnyttes til proaktivit at forbedre service niveau samt etablere det optimale servicegrundlag, således at slutkunden får en optimal udnyttelse af sine produktionsanlæg.

På samme vis vil løsningen nemt at kunne differentiere mellem opgaver der er en del af en serviceaftale og ekstra opgaver der kan faktureres.

Service Management løsningen er fleksibel forstået på den måde, at den indeholder alle de elementer der er relevante for en Service Management virksomhed. Det er f.eks.:

  • Ressourceplanlægning
  • Kundehåndtering
  • Opgave styring
  • Garantistyring
  • Serviceaftaler
  • SLA niveau

Men løsningen er som sagt fleksibel, hvilket betyder, at work flowet for at anvende løsningen tilpasses virksomheden forretningsgang og ikke modsat.

På samme vis er det kun de funktioner der er relevante og som bidrager med værditilvækst, der tages i anvendelse i løsningen.

Dermed kan implementeringen gennemføres uden det kræver en stor omlægning af eksisterende arbejdsgange.

Omvendt bidrager løsningen med nye muligheder, der kan medvirke til, at nuværende arbejdsgange bliver mere effektive.

Referencer

Klik på et af nedenstående ikoner for reference historier.

 

Maintech Consult A/S  -  Søndervangs Allé 26 - DK-2500 Valby  -  Tlf. +45 36 30 20 87  -  E-mail info@maintech.dk