Forside Kontakt
Maintech

Facility Management

Facility Management

Som en naturlig del af et system som både indeholder et anlægs-, vedligeholds- og helpdesk system, kan vi levere en samlet Facility Management løsning, der kan håndtere alle elementer som f.eks.:

  • Teknisk vedligehold
  • Fejlmeldinger fra "husets rekvirenter"
  • Planlagte opgaver på bygninger, udenomsarealer og installationer
  • Styring af eksterne håndværkere
  • Interne flytteopgaver

I kraft af alle aktiviteter registreres og administreres i én løsning kan systemet håndtere planlægning, opfølgning, rapportering og historik for både bygnings- såvel som teknisk vedligehold.

Helpdesk funktionen medvirker til at effektivicere den daglige arbejdsgang, pga. rekvirenter kan melde direkte ind via virksomhedens intranet og samtidigt få en automatisk tilbagemelding fra teknisk afdeling, så snart de tilbagemelder i systemet.

Dermed forbedres serviceniveauet automatisk overfor alle rekvirenterne og opfølgningen på alle opgaver i kraft af "intet bliver væk", sikre ligeledes en god dialog mellem rekvirent og teknisk afdeling.

Historikken i systemet gør, at der kan laves intern fakturering mellem de forskellige afdelinger i virksomheden afhængig af type af opgaver, sted, art osv.

Systemet danner grundlaget for en optimal planlægning og udnyttelse af ressourcerne i teknisk afdeling ligegyldiom der er tale om tekniske opgaver, bygningsrelateret, udenomsarealer eller f.eks. interne flytteopgaver.

Løsningen er skalerbar og kan sættes op, så rekvirenter f.eks. indmelder fejl til teknisk afdeling eller anmoder om flytte assistance direkte på virksomhedens intranet.

Løsningen kan udbredes til at omfatte helpdesk for andre typer opgaver som f.eks. IT helpdesk o. lign.

Hele anlægsstrukturen i løsningen giver nemlig mulighed for at registrere virksomhedens mange lokaliteter såvel som anlæg og udstyr som f.eks. et ventilationsanlæg eller en IT projekttor.

Dermed kan systemet udnyttes til servicesystem i relation til udlån af udstyr som f.eks. en IT projektor.

 

Referencer

Klik på et af nedenstående ikoner for reference historier.

     

 

Maintech Consult A/S  -  Søndervangs Allé 26 - DK-2500 Valby  -  Tlf. +45 36 30 20 87  -  E-mail info@maintech.dk