Forside Kontakt
Maintech

Industri løsning

Industri løsning

Målsætningen for virksomhederne er optimering af produktionskapaciteten og reduktion af omkostningerne. Det opnås ved at:

 • Minimere produktionsstop
 • Udnytte maskinressourcerne optimalt
 • Udnytte medarbejder ressourcerne optimalt
 • Optimere planlægningen af vedligeholdsopgaver
 • Dokumentation er tilgængelig, så akutte stop hurtigt løses
 • Teknisk historik er tilgængelig, så akutte stop hurtigt afhjælpes
 • Kritiske reservedele er på lager, så levering ikke forlænger driftsstop

Derudover reduceres omkostningerne ved at:

 • Lagerbindingen er minimal
 • Akutte stop reduceres mest muligt
 • Forebyggende og planlagte job erstatter akutte stop
 • Leverandører overholder deres service- & garantiforpligtigelser
 • Eksterne håndværkere overholder aftalte serviceaftaler og serviceniveauer

Vores løsninger indeholder forskellige niveauer af funktionalitet. Dermed kan virksomheden få en løsning, som opfylder præcis de behov virksomheden tillægger betydning.

Dermed kan vi honorere den mindre virksomhed, som vil indføre systematisk vedligehold såvel som den store, der vil inkludere en komplet løsning indeholdende alt lige fra anlægshierarki, job-, lager- og indkøbsstyring, dokumentaionshåndtering, ressourceplanlægning, integration osv.

Man skal altid holde sig for øje, at systemerne kun er midlet til at nå målet - en optimalproduktion til en minimal omkostning.

Referencer

Klik på et af nedenstående ikoner for reference historier.

     

Maintech Consult A/S  -  Søndervangs Allé 26 - DK-2500 Valby  -  Tlf. +45 36 30 20 87  -  E-mail info@maintech.dk