Forside Kontakt
Maintech

Hospitaler

Hospitaler

I en tid hvor der er stor fokus på den kommende akkreditering indenfor hospitals og sundhedssektoren, der løber af stablen i løbet af 2010, har Maintech udarbejdet en projektmodel der er afstemt med softwareløsningen, organisationen som skal anvende den samt ikke mindst hvorledes de mange data på relativ kort tid kan blive registreret og dermed danne ramme for akkrediteringen.

Vores indgående kendskab til hvordan arbejdsgange kan effektiviceres ved hjælp af et anlægs- og vedligeholdssystemet efter mere end 10 års erfaring i hospitalssektoren sikrer, at vi kan bidrage ikke kun med en løsning, men vigtigs af alt med sparring og eventuelt med ressourcer, så de respektive hospitaler, sygehuse og øvrige relevante institutoner kan leve op til akkrediteringskravene fra DDKM og JCI.

De mange løsninger vi har leveret til en lang række hospitaler og sygehuse, har effektiviceret driften og sikret en transparent administration af de mange opgave,r der dagligt tilfalder den tekniske afdeling.

På den måde sikrer løsningerne bl.a. følgende

 • Akkrediterings krav og dokumentation er en del af løsningen
 • Dokumentation for hvornår, hvad og hvorfor opgaver er blevet udført
 • Helpdesk hvor alle på hospitalet har mulighed for at rapportere til teknisk afdeling
 • Højt serviceniveau hvor rekvirenter nemt kan se og følge tilbagemelding på fejlmeldinger

Derudover sikrer løsningen:

 • Effektivisering af ressourcer
 • Garantistyring overfor leverandører
 • Planlægning og styring af ressourcer
 • Styring af opgaver hos eksterne leverandører
 • Rapportering af teknisk historik for kritisk udstyr
 • Økonomisk opfølgning fordelt på opgaver og afdelinger
 • Oversigt for hvilke afdelinger der "trækker" på teknisk afdeling

Løsningen giver et overblik over alle opgaver og fejlmeldinger i teknisk afdeling så alle kan se hvilke opgave der er:

 • Rekvireret
 • Godkendt
 • Igangsat
 • Afsluttet

Derfor forbedres serviceniveauet i kraft af der automatisk kommer en tilbagemelding til rekvirenterne i systemet.

Det giver ligeledes teknisk afdeling mulighed for nemt og hurtigt at planlægge og prioritere de mange opgaver på en nem og overskuelig måde.

Den tekniske og økonomiske historik viser ledelsen:

 • Hvornår udstyr skal udskiftes pga. slidtage
 • Hvilke leverandører der er bedst og billigst - sammenligningsgrundlaget ligger i Maximo
 • Hvilke serviceleverandører der lever op til aftalt service niveau mht. f.eks. responstid
 • Om leverandørerne lever op til deres garanti forpligttigelser

Alle blot eksempler på elementer, hvor ledelsen ofte ikke har det fornødne objektive grundlag til at foretage en vurdering. Det vil en løsning sikre, idet den daglige anvendelse sikre historikken.

Vi bidrager med assistance til både rådgivning og implementering af disse løsninger samt har også aggeret total leverandør hvor Maintech har leveret hele løsningen som omfattede:

 • Software
 • Installering
 • Introduktion
 • Tilpasninger
 • Undervisning
 • Projektledelse
 • Implementering
 • Dataindsamling
 • Drifts - & supportaftale

Det væsentlige i den forbindelse er, at organisationen oplever en kontinuert fremdrift, der ikke bremses af de flaskehalse der ligger i den daglige driftsorganisation.

Referencer

Klik på et af nedenstående ikoner for reference historier.

  
      

 

Maintech Consult A/S  -  Søndervangs Allé 26 - DK-2500 Valby  -  Tlf. +45 36 30 20 87  -  E-mail info@maintech.dk