Forside Kontakt
Maintech

Skejby Sygehus

Maintech påbegyndte implementeringen af Maximo hos Skejby Sygehus i teknisk afdeling i begyndelsen af 2009 og allerede i efteråret 2009 påbegyndte teksnik afdeling af anvende systemet.

Målet med løsningen er, at teknisk afdeling får en nem tilgang til at indmelde og planlægge de mange opgaver teknisk afdeling udføre på hele sygehuset.

Derudover vil historikken i systemet danne grundlag for den kommende akkreditering. Både i relation til hvilke fejl der er blevet udbedret, hvordan de er udbedret samt ikke mindst hvornår, hvem og hvordan de planlagte opgaver er udført.

Systemet er blevet vel modtaget af medarbejderne, men som ved alle implementeringer er det en udfordring at få alle medarbejderne med "på vognen".

Men ser man på den tekniske historik her fire måneder efter systemet blev sat igang efter den initielle implementering, er der allerede indmeldt omkring 5.000 opgaver, hvilket er en meget god indikator for den implementeringsmæssige succes.

Udover at kunne opfylde de kommende akkrediteringskrav, giver det Skejby Sygehus mulighed for at følge op på alle rekvisitioner der kommer ind i deres helpdesk fra sygehuset rekvirenter.

Dermed forbedres servicen automatisk, idet ingen fejlmeldinger forsvinder og rekvirenten har mulighed for at søge på sin rekvisition og få en melding på status.

Teknisk afdeling er netop nu ved at implementere den mobile medarbejder, som i bund og grund er en rullende værkstedsvogn. Herpå er tilknyttet en PC, som via det trådløse netværk giver håndværkeren mulighed for at se nye opgaver der er indmeldt i Maximo, i det område som han befinder i på Skejby Sygehus.

Dermed opnår man en væsentlig effektivisering i kraft af den tid der spares i transport tilbage til teknisk afdeling hvergang en medarbejder er færdig med sin opgave.

Der hersker derfor ingen tvivl om, at systemet medvirker til at teknisk afdeling bliver mere effektiv, hvilket er meget relevant i disse tider hvor sygehuse og hospitaler skal reducere deres mandskabsstyrker. 

Maintech Consult A/S  -  Søndervangs Allé 26 - DK-2500 Valby  -  Tlf. +45 36 30 20 87  -  E-mail info@maintech.dk