Forside Kontakt
Maintech

Herlev Hospital

  

Herlev Hospital skal som de øvrige sygehuse og hospitaler i Danmark opfylde en lang række krav i forbindelse med den kommende akkreditering, der løber af stablen i løbet af 2010.
For at opfylde akkrediteringskravene fra DDKM og JCI har Maintech Consult A/S hjulpet Herlev Hospital med at få tilrettelagt hele datagrundlaget til en kommende edb-løsning, der vil sikre teknisk afdeling kan bestå den kommende akkreditering.
I løsningen bliver det muligt at spore teknisk historik på udstyr, anlæg, installationer og bygninger så det kan dokumenteres:

 • Hvad der er udført?
 • Hvornår det er udført?
 • Hvorfor der er blevet udført?
 • Hvem der har udført opgaven?
 • Hvad resultatet er blevet efter udførslen?

Men udover at teknisk afdeling på Herlev Hospital kan opfylde akkrediteringskravene, vil løsningen give mulighed for at forbedre:

 • Planlægningen af opgaver
 • Vedligeholdsgrundlaget
 • Leverandørstyringen
 • Garantistyringen

I en tid med nedskæringer, er det væsentligt at finde systemer som kan bidrage med besparelser. Forbedringerne vil kunne bidrage med besparelser ved at:

 • Medarbejdernes tid udnyttes bedre ved reduktion af spildtid i form af transport
 • Opgaver prioriteres korrekt, ud fra både et teknisk såvel som et funktionelt syn
 • Leverandørerne styres optimalt ud fra aftaler, sammenligningsgrundlag og SLA niveauer
 • Hospitalet opnår kompensation på alle defekter på udstyr, anlæg og installationer, hvor der fortsat er garanti

Derudover vil automatiseringen af "helpdesk" funktionen, hvor hospitalets rekvirenter indmelder opgaver og fejl direkte til teknisk afdeling give rekvirenterne en automatisk tilbagemeldinger på status og fremdrift af deres opgaver uden det kræver ekstra arbejde for medarbejderne i teknisk afdeling.
Det giver større tilfredshed hos både rekvirenter og teknisk afdeling uden det kræver ekstra ressourcer og vil derfor automatisk forbedre serviceniveauet fra teknisk afdeling.
 

 

Maintech Consult A/S  -  Søndervangs Allé 26 - DK-2500 Valby  -  Tlf. +45 36 30 20 87  -  E-mail info@maintech.dk