Forside Kontakt
Maintech

Lalandia

  www.lalandia.dk 

I forbindelse med udbygningen af Lalandia i Billund, var kommet til den erkendelse at der var behov for et vedligeholdssystem, der kunne medvirke til at styre de mange håndværkere og effektivisere det daglige vedligeholdsarbejde.

I 2008 gik man derfor ud i markedet for at se efter et system, der kunne bidrage i denne proces. Valget faldt på Maintech Consult A/S, der skulle levere en løsning baseret på Maximo.

Lalandia består både af forlystelser, bygninger og installationer som kræver daglig planlægning af både forebyggende og afhjælpende vedligehold.

Men derudover består Lalandia af mere end 700 privat ejede sommerhuse, der udlejes og som Lalandia styre den daglige rengøring og vedligeholdelse af.

Det betyder, at Lalandias driftsorganisation fungere som et service firma til sommerhusejerne, hvor alle omkostninger for diverse reperationer og vedligeholdelse skal faktureres til den enkelte ejer.

I det daglige har Lalandia mindre en tre timer til at rengøre og udbedre eventuelle fejl og skader efter en lejer før den næste lejer er klar til at flytte ind med sin familie.

Derfor skal rengøringspersonalet hurtigt og nemt kunne rekvirere håndværkere til sommerhuse hvor der skal udbedres fejl uden tidsspilde da Lalandia kun har tre timer til klargøring af de 700 sommerhuse.

Maintech har udviklet et SMS modul, så rengøringspersonalet via en almindelig mobil telefon, nemt kan indmelde husnummer og en fejlkode i Maximo, der automatisk bliver til en arbejdsopgave så Lalandias håndværkere hurtigt kan planlægge og udføre opgaverne.

Derudover skal Lalandia kunne henføre alle omkostninger på materialer og tid til de respektive sommerhusejere. Derfor er der lavet en integration til økonomisystemet, så tids- og materialeforbruget kan faktureres til ejeren.

Løsningen fungere både som service management løsning i kraft af Lalandia servicerer alle sommerusejerne og som anlægs- og vedligeholdssystem i kraft af Maximo styre alle vedligeholdsopgaver på bygninger, forlystelser og installationer.

Maintech Consult A/S  -  Søndervangs Allé 26 - DK-2500 Valby  -  Tlf. +45 36 30 20 87  -  E-mail info@maintech.dk