Forside Kontakt
Maintech

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland

 

Sygehusene i det tidligere Sønderjyllands Amt som idag er Sygehus Sønderjylland og består af Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenrå Sygehus er netop blevet klar til at rulle Maximo ud som teknisk helpdesk system på sygehusene. Derved kan læger og sygeplejesker rekvirere teknisk afdeling direkte via Sygehus Sønderjyllands intranet.

I første omgang vil det være Sønderborg og Haderslev Sygehus, der tager systemet i brug.

Begge sygehuse er netop blevet færdige med at registrere alle relevante rum, anlæg og udstyr som rekvirenterne fejlmelder opgaver mod.

Det vil som vil mange andre steder hvor Maintech har implementeret Maximo som help desk system medvirke til at forbedre serviceniveauet mellem teknisk afdeling og rekvirenterne samt effektivicere hele ordre behandlingen af fejlmeldinger.

Derud over vil systemet medvirke til, at Sygehus Sønderjylland kan leve op til alle dokumentationskrav i forbindelse med den akkreditering sygehusene skal leve op til i løbet af efteråret 2010.

Maximo vil bidrage med at styre planlægningen af alle de opgaver der skal udføres ifølge producenternes anbefalingerne, de lovgivningsmæssige krav samt ikke mindst de krav der opstilles af henholdsvis JCI og DDKM.

Søren Poulsen, som er teknisk chef ved Haderslev Sygehus, har det sidste års tid i samarbejde med Maintech Consult A/S projektleder fastlagt procedurer og data i Maximo, så løsningen fremover bidrage med at leve op til:

  • Akkrediteringskravene
  • En effektiv ordrebehandling af alle rekvisitioner
  • En forbedret styring, opfølgning og automatisk tilbagemelding af rekvisitioner¨
  • En effektiv planlægning, opfølgning og tilbagemelding af alle forebyggende aktiviteter på anlæg og udstyr, så de opfylder alle gældende krav

Der vil løbende være behov for at tilrette og opdatere nye data, efterhånden som sygehusene anskaffer nye anlæg og udstyr samt skrotter gamle anlæg og udstyr.

Derfor har en stor del af implementeringen også omfattet gennemgang af de procedurer i Maximo, så sygehusene egt personale selv løbende kan gennemføre denne opdatering. Dermed sikres sygehusene, at deres data løbende opdateres og derfor indeholder valide data.

Maintech Consult A/S  -  Søndervangs Allé 26 - DK-2500 Valby  -  Tlf. +45 36 30 20 87  -  E-mail info@maintech.dk