Forside Kontakt
Maintech

ITW


Den afdeling af ITW som tidligere var NKT Farstners i Fredericia har gennem en lang årrække anvendt Maximo til styring af alle vedligeholdsaktiviteterne på deres produktionsmaskiner, som hovedsageligt producerer søm og skrue

Da maintech Consult i sin tid implementerede systemet sammen med ITW interne projektleder, var det med udgangspunkt i vores train-the-trainer model, hvor implementeringen gennemføres i en workshop.

Det betyder, at Maintechs projektleder i samarbejde med ITW´s projektleder fastlægger hvilke facetter af softwaren der er relevant at implementere til at begynde med.

Herefter tager man udgangspunkt i ITW konkrete datagrundlag og påbegynder opbygningen af hele datagrundlaget direkte i Maximo, mens man gennemgår funktionalitet, fordele og ulemper samt ikke mindst den funktionsværdi kunden opnår.

På den måde fik ITW hurtig indsigt i hvorledes den fortsatte implementering skulle forløbe baseret på deres egne krav til løsningen og systemets funktionalitet.

Med en "introduktionspakke" af tre dages varighed, hvor vi fordelte dagene ud, så man kunne arbejde med de elementer der var gennemgået, så ITW havde mulighed for at øve og samle spørgsmål til næste introduktionsdag, lykkedes det på rekord tid at få en løsning implementeret hos ITW, hvor omkostningerne til ekstern konsulent bistand var på et minimum.

Det skal dog understreges, at det kræver virksomheden selv har dedikeret ressourcer til implementeringen for at der kan opnås en succes.

Workshop metoden med train-the-trainer sikre gang på gang, at de eksterne omkostningerne til implementering bliver holdt på et minimum samtidigt med at projektet for en god forankring hos den interne organisation hos virksomheden, hvilket er en stor forudsætning for, at den fortsatte implementeringssucces kommer i hus.

I dag anvendes systemet af både vedligeholdsfolkene hos ITW såvel som af produktionsfolkene, der har adgang til at rekvirere fejl direkte i Maximo, så alle opgaver registreres og teknisk afdeling dermed har mulighed for at følge op på alle opgaver der skal udføres.

Maintech Consult A/S  -  Søndervangs Allé 26 - DK-2500 Valby  -  Tlf. +45 36 30 20 87  -  E-mail info@maintech.dk