Forside Kontakt
Maintech

Amager Hospital

   

Amager Hospital har siden 2004 anvendt Maximo til styring, planlægning og tilbagemelding af alle driftsopgaver, der udføres af teknisk afdeling.

Løsningen er "rullet ud", så alle rekvirenter på Amager Hospitals kan indmelde i systemet. Det betyder, at rekvirenterne i form af læger, sygeplejesker, portører og andet administrativt personale kan rekvirere og fejlmelde opgaver direkte til teknisk afdeling i systemet ligegyldit hvor de befinder sig via hospitalets intranetside.

Dermed får teknisk afdeling alle opgaver ind ét sted, hvilket sikre teknisk afdeling kan planlægge og styre opgaverne samt tilbagemelde i systemet så fire vigtige faktorer opnås:

  • Ingen fejlmeldinger/opgaver "forsvinder" fra systemet
  • Alle fejlmeldinger/opgaver kan rekvirenterne se og følgestatus på så de automatisk får en tilbagemelding og dermed forbedres serviceniveauet
  • Teknisk afdeling kan langt bedre planlægge og tilbagemelde opgaver, når de ligger i er samlet system
  • Historikken i Maximo sikre, at der er dokumentation for, hvad der er udført af opgaver og dermed er grundlaget for den kommende akkreditering til stede

Systemet har været i brug i nogle år efterhånden og giver som sagt rekvirenterne mulighed for selv at indmelde og følge status på deres rekvisitioner i Maximo.

Tidligere var det et stort problem for teknisk afdeling at styre de mange opgaver og ofte var rekvirenterne utilfredse med opgaverne ikke blev udført eller de ikke fik nogen tilbagemelding på status eller når opgaven var løst.

Alle de problemer er nu løst i kraft af løsningen og de procedure som er implementeret hos Amager Hospital. Som en håndværker siger: "Det er rart at kunne dokumentere hvad vi laver, hvornår vi har udført og afsluttet opgaven det, så vi ikke længere har alle de diskutioner, når noget mangler at blive udført".

Den tidligere maskinmester hos Amager Hospital Lars Grønager har forfattet en artikel, som er blevet bragt i DDV bladet Drift & Vedligehold. Såfremt du vil læse artiklen kan du downloade den her.

Maintech Consult A/S  -  Søndervangs Allé 26 - DK-2500 Valby  -  Tlf. +45 36 30 20 87  -  E-mail info@maintech.dk